Česta pitanja..

...česti odgovori

MINIMALNI UVJETI

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 13.

Osnovna medicinsko-tehnička oprema liječničke ordinacije jest: – računalo s pisačem, metalni ormar za osobne zdravstvene kartone s ključem, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolicu za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika u prostoriji medicinske sestre, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre i liječnika, telefon u sobi medicinske sestre i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad i posude za ostali otpad, – komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima. U ordinacijama u kojima se parenteralnim putem izvode dijagnostički i terapijski postupci, a kojima nije dostupna oprema s kojom moraju započeti kardiopulmonalnu reanimaciju u roku od tri minute po pravilima struke potrebno je osigurati: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine. U ordinaciji u kojoj se obavljaju mali kirurški zahvati u lokalnoj ili kratkotrajnoj općoj anesteziji potrebno je osigurati sljedeću opremu: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine ili laringealne maske u različitim veličinama. Ordinacija opće/obiteljske medicine mora sadržavati sljedeću opremu: – osnovnu medicinsko-tehničku opremu iz članka 13. ovoga Pravilnika, EKG uređaj s pisačem, vagu za mjerenje tjelesne težine, visinomjer, hladnjak, zglobni stolni reflektor, stalak za infuzije, negatoskop, aparat za davanje kisika, bocu s kisikom, rezervnu bocu kisika, otoskop, čeono ogledalo ili izvor hladnog svjetla, oftalmoskop, tablice za ispitivanje oštrine vida, spekulume za pregled nosnih šupljina, štrcaljku ili pulsni aparat za ispiranje ušiju, platneni metar, špatule za pregled ždrijela, posudu za čiste i posudu za nečiste špatule, ručnu baterijsku lampu, perkusijski čekić, metalne bubnjeve, posude za instrumente s poklopcem, posudu s poklopcem za vatu, bubrežaste zdjelice koje se mogu sterilizirati (3 kom.), gumirano platno, komprese, štrcaljke i igle za jednokratnu uporabu različitih dimenzija, setove za infuzije, bebi sisteme, jednokratne uro-katetere različitih promjera, pribor za uzimanje uzoraka za medicinsko-biokemijske i mikrobiološke pretrage, glukometar, test trake za brzo određivanje promjena u urinu, elastičnu traku za podvezivanje, pribor za ispiranje želuca, hvataljku za instrumente i posudu za držanje hvataljke, otvarač usta, udlage različitih dimenzija, plastičnu posudu za medicinski otpad, posudu za ostali otpad, infuzijske otopine sukladno potrebama populacije koja se zbrinjava, zavojni materijal, liječničku torbu. Liječnička torba/ kovčeg mora biti izrađena od materijala otpornog na mehanička oštećenja, težine primjerene čestom prijenosu, odgovarajuće veličine s unutarnjim prostorom primjerenim smještaju opreme i pribora, sa stalnim i/ili promjenljivim pregradama. Liječnička torba mora sadržavati: – opremu za dijagnostiku (tlakomjer s manžetama za odrasle i za djecu, slušalice, neurološki čekić, svjetiljku za pregled pupile, termometar), – ampulirane lijekove (ampularij za pregledan, siguran smještaj i brzo vađenje 40 – 50 ampula), – pribor za primjenu ampuliranih lijekova (štrcaljke za jednokratnu uporabu, igle, povesku, komprese od gaze, dezinfekcijsko sredstvo i sl.), – lijekove za peroralnu uporabu – instrumente (škare, anatomska i kiruršku pincetu, pean, skalpel), – punkcijske igle (nekoliko dimenzija), – sterilne katetere (14, 16, 18), – zavojni materijal (sterilne gaze, zavoji, elastični zavoj,vata), – mikroporne trake (nekoliko dimenzija), – pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočale). – lijekove za parenteralnu primjenu: Adrenalin, Aminofilin, Amiodaron, Atropin, Biperiden, Deksametazon, Diazepam, Diklofenak, Furosemid, Glukoza 50%, Haloperidol, Hioscin butilbromid, Ketoprofen, Kloropiramin, Lidokain, Metildigoksin, Metamizol, Metilprednizolon, Metoklopramid, Morfin – klorid, Na-hidrogenkarbonat (8,4% + 4,2%), Nalokson, Oksitocin, Petidin, Promazin, Propafenon, Ranitidin, Tietilperazin, Tramadol, Urapidil, Verapamil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje. – ostale lijekove: Acetilsalicilna kiselina tbl, Medicinski ugljen, Isosorbid dinitrat tbl., Gliceriltrinitrat sprej, Salbutamol sprej. – infuzijske otopine:Natrijev klorid (0,9% a 500 ml; 10% a 20 ml)), Glukoza (5% i 10% a 500 ml),Plazmaekspanderi. Ako specijalist opće/obiteljske medicine obavlja i zdravstvenu zaštitu dojenčadi i male djece, mora imati opremu sukladno zahtjevima za obavljanje djelatnosti pedijatrije propisanu člankom 17. ovoga Pravilnika.  
Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, br. 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI Članak 13. Osnovna medicinsko-tehnička oprema liječničke ordinacije jest: – računalo s pisačem, metalni ormar za osobne zdravstvene kartone s ključem, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru, stolicu za liječnika i medicinsku sestru s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika u prostoriji medicinske sestre, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre i liječnika, telefon u sobi medicinske sestre i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika, paravan, ormar za instrumente i lijekove, stolić za instrumente, toplomjere (2 kom.), fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, rukavice za jednokratnu uporabu, plastičnu posudu za medicinski otpad i posude za ostali otpad, – komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebnom opremom za održavanje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerenje tlaka), bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem i ampulirane lijekove sukladno potrebama djelatnosti koji moraju biti smješteni u ordinaciji, lijekove koji sadrže droge koji se moraju čuvati u ormaru sef izvedbe uz vođenje evidencije, sukladno posebnim propisima. U ordinacijama u kojima se parenteralnim putem izvode dijagnostički i terapijski postupci, a kojima nije dostupna oprema s kojom moraju započeti kardiopulmonalnu reanimaciju u roku od tri minute po pravilima struke potrebno je osigurati: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine. U ordinaciji u kojoj se obavljaju mali kirurški zahvati u lokalnoj ili kratkotrajnoj općoj anesteziji potrebno je osigurati sljedeću opremu: defibrilator s ekranom, pulsni oksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealne tubuse u najmanje tri različite veličine ili laringealne maske u različitim veličinama. Ordinacija dentalne medicine Ordinacija dentalne medicine mora imati sljedeću medicinsko-tehničku opremu: – računalo s pisačem, fiziološki stolac, opremu (brzookretajnu bušilicu – turbinu, mikromotor ili zračni motor) s taložnim separatorom amalgama, sustavom odstranjenja sline (sisaljka), radno svjetlo, pokretnu stolicu za terapeuta, pokretni stolić za instrumente, autoklav/suhi sterilizator, ultrazvučni aparat za čišćenje zubnog kamenca, držače ogledala, sonde, pincetu zavinutu, ekskavator, Heidemanov instrument (5/6), nabijače i nosače amalgama, instrumente za modelaciju ispuna, parodontološke sonde graduirane, lopaticu (špatula) za miješanje cementa metalnu; lopaticu (špatula) za miješanje plastičnu, staklenu pločicu, ravni strugač, zavinuti strugač, univerzalnu kiretu, instrument za postavljanje matrica za aproksimalne ispune (stezač), kliješta za vađenje gornjih sjekutića, kliješta za vađenje gornjih lijevih kutnjaka, kliješta za vađenje gornjih desnih kutnjaka, gornja korijenska kliješta, kliješta za vađenje donjih sjekutića, kliješta za vađenje donjih kutnjaka, polugu po Beinu, par poluga za vađenje donjih korijenova, pean, nastavke za mikro/zračni motor za preparaciju i obradu kaviteta i protetskih radova (visoke i srednje brzine), ormar za instrumente i pohranu materijala, metalne bubnjeve za sterilne tupfere, gazu odnosno vatu, čaše za jednokratnu uporabu, sisaljke za jednokratnu uporabu, pribor za tamponadu i zaustavljanje krvarenja, uređaj za polimerizaciju ispuna svjetlom, set instrumenata za liječenje korijenskih kanala; komplet za terapiju anafilaktičkog šoka ili alergijskih reakcija, bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem, pisaći stol, posudu za otpatke, pultove ili ormariće za smještaj uređaja, mješalicu za amalgam, posudu za nečiste instrumente, posudu za nečista svrdla, posudu s pokrovom za vatu, posudu za čista svrdla, posudu ili stalak za druga brusna sredstva, posudu za zubne rolice, rukavice za jednokratnu uporabu, sterilne komprese za jednokratnu uporabu, papirnate ručnike, tekući sapun, sredstva za dezinfekciju instrumenata, dezinfekciju svrdla, dezinfekciju ruku i otisaka, igle i štrcaljke za jednokratnu uporabu ili karpulo štrcaljku, brusna tijela (dijamantna svrdla, freze) i sredstva za poliranje (finireri, polireri, gumice, četke).

Opći uvjeti prodaje

U pravilu, prodaja se temelji na obostrano potpisanom ugovoru ili pismenoj suglasnosti između KUPCA i PRODAVATELJA. Medicinske proizvode i opremu iz ovog kataloga prodajemo samo i isključivo registriranim medicinskim ustanovama te tvrtkama registriranim za promet medicinskih proizvoda.
Proizvodi iz kataloga i cjenika mogu se naručiti:
Telefonom: +385 1 3637-453,
Faksom: +385 1 3637-581
Mailom: kvantum-tim@zg.t-com.hr, ili prodaja@kvantum-tim.hr
Pismeno na adresu: KVANTUM-TIM, Voćarska 6, 10437 Rakitje-Zagreb
Naša prodajna služba radi svaki dan od 8,00 do 16,00 sati, te subotom od 9 – 13 sati.

Na skladištu uvijek imamo više od 5.000 vrsta proizvoda. Ako u našem katalogu ne pronađete proizvod koji Vam treba, nazovite nas i mi ćemo učiniti sve kako bi taj proizvod pronašli i isporučili Vam ga. Rok isporuke proizvoda veće vrijednosti je obično 4 do 6 tjedana. Od naših konkurenata razlikujemo se upravo po tomu što ćemo bez obzira na cijenu za našeg KUPCA učiniti sve kako bi bio zadvoljan, i kako bi smo udovoljili Vašim potrebama. Proizvode koje ne nađete u ovom katalogu, a koji Vam trebaju za Vas ćemo besplatno prikupiti informacije o cijenama i roku isporuke.

Budući da smo odnedavno uveli i mogućnost kartičnog plaćanja putem internet trgovine, u prethodnom dogovoru s prodajnim referentima proizvod za koji ste zainteresirani moguće je privremeno unijeti u web shop na našoj stranici www.kvantum-tim.hr. 

Proizvod je moguće kupiti u internet trgovini, i to sljedećim karticama:

JEDNOKRATNO:

AMERICAN EXPRESS
DINERS
MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC
VISA, VISA ELECTRON
MAESTRO

OBROČNO:

AMERICAN EXPRESS (maksimalno 6 rata)
DINERS (maksimalno 6 rata)
VISA AVENUE MALL (2-12 rata; minimalni iznos za obročno plaćanje je 500,00 kn, a maksimalni 60 000,00 kn)
MASTER CARD ZABA (MASTERCARD STANDARD, MASTERCARD GOLD, MASTERCARD GO!, MASTERCARD PLATINUM) (2-12 rata; minimalni iznos za obročno plaćanje je 500,00 kn, a maksimalni 60 000,00 kn)

Cijene

U cjenik u su navedene cijene bez PDV-a. Cijene u ovom katalogu su netto i na njih u principu ne odobravamo rabate, Cijeneprovizije ili popuste.
K VANTUM -TIM tijekom godine redovito neke proizvode prodaje po akcijskim cijenama, te se u tom slučaju primjenjuju posebne AKCIJSKE CIJENE koje u pravilu vrijede ograničeno kratko vrijeme.

Dostava

Cijene istaknute u cjeniku podrazumijevaju cijenu franco KUPAC pod uvjetom da narudžba iznosi minimalno 750 kn. U slučaju manje narudžbe od 750 kuna zaračunati ćemo stvarnu cijenu dostave.
KVANTUM -TIM isporuke izvan Zagreba vrši EXPRESS dostavnom službom u roku od 24 sata. KVANTUM -TIM isporuke u Zagrebu vrši u roku 24 sata svojom dostavom.

Plaćanje

Rokovi plaćanja reguliraju se ugovorom. Plaćanje može biti: avansno, odmah po isporuci robe, odgođeno plaćanje, obročno plaćanje, gotovinsko plaćanje, bezgotovinsko plaćanje, kartično plaćanje bez odgode ili s odgodom. Za kašnjenje s plaćanjem PRODAVATELJ na dospjeli, a neplaćeni iznos, ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije i servis

KUPAC je dužan uočene nedostatke na proizvodima reklamirati pismeno u roku 8 dana po primitku proizvoda te zajedno s reklamiranim proizvodom dostaviti PRODAVATELJU na njegovu adresu radi otklanjanja nedostataka. PRODAVATELJ ima specijalizirani ovlašteni servis za servisiranje medicinskih i drugih proizvoda u jamstvenom roku te izvan jamstvenog roka. PRODAVATELJ je svoju servisnu službu organizirao na način da svi kvarovi na reklamiranim proizvodima, bilo u jamstvenom rok u ili izvan njega budu u pravilu otklonjeni u roku 24 sata. U slučaju da se kvar na reklamiranom proizvodu u jamstvenom roku ne može popraviti, PRODAVATELJ se obvezuje isti zamijeniti novim. Krajnji zakonski rok za popravak reklamiranog proizvoda pod jamstvom iznosi 45 dana. Svi reklamirani proizvodi se dostavljaju na adresu PRODAVATELJA: K VANTUM -TIM, Voćarska 6, 10437 Rakitje-Zagreb. U jamstvenom roku KUPAC snosi troškove dostave reklamiranog proizvoda, a PRODAVATELJ troškove povratka robe sa servisa. Troškovi popravka uređaja iz van jamstvenog roka naplaćuju se po cjeniku PRODAVATELJA i to: materijal, rad te troškovi dostave.

Povrat proizvoda

Da bi ste vratilili kupljeni ispravni proizvod morate imati AUTORIZIRANO ODOBRENJE za povrat proizvoda koje daje PRODAVATELJ. Prodavatelj će tražiti slijedeće informacije: broj računa, datum kupovine, količinu proizvoda, proizvod upakiran u originalnu neoštećenu ambalažu, te razlog povratka. Na temelju tih informacija možete dobiti odobrenje za povrat proizvoda ili povrat proizvoda može biti odbijen. Svi vraćeni proizvodi biti će predmet detaljnog pregleda. Svaki vraćeni proizvod koji nije pogodan za daljnju prodaju neće biti prihvaćen kao povrat: oštećena ambalaža, oštećeni proizvod, vidljivo korištenje proizvoda itd. U slučaju povratka proizvoda u roku 30 dana zaračunati će se 25% vrijednosti proizvoda. U slučaju povratka proizvoda u roku od 30 do 60 dana, zaračunati će se 40% vrijednosti proizvoda. Poslije roka od 60 dana proizvodi se ne mogu vratiti.

Ostali uvjeti

K VANTUM -TIM ne preuzima odgovornost za tipografske greške, greške u opisu ili greške u cijenama u ovom katalogu. Neke cijene se tijekom godine mogu promijeniti, ako proizvođač promijeni prodajne cijene. Za ostale informacije o Općim uvjetima i tumačenje pojedinih odredbi Općih uvjeta obratite se na KVANTUMTIM, Voćarska 6, 10437 Rakitje-Zagreb.

Vrijeme je

da obnovite svoju ordinaciju

© 2021 Kvantum-tim

Back to top