58. Trogodišnja stanka u liječenju bisfosfonatima

7. prosinca 2011 Newsletter 0

Prema novoj studiji predstavljenoj na 20. godišnjem sastanku i kliničkom kongresu Američkog društva kliničkih endokrinologa (engl. skraćenica AACE), mineralna gustoća kostiju se kod žena koje su napravile trogodišnju stanku u liječenju bisfosfonatima održala postojanom.

“Trenutne smjernice za osteoporozu AACE-a preporučuju pauzu uzimanja bisfosfonata nakon 4 ili 5 godina trajanja liječenja, ali trajanje te pauze dosad nije detaljno proučavano”, izjavila je dr. Pauline Camacho, sa Loyola University Medical Center u Maywoodu, Illinois.

Među razlozima za prestanak uzimanja lijekova na neko vrijeme jest i teoretska mogućnost da dugoročno suzbijanje koštane pregradnje na kraju može rezultirati gubitkom čvrstoće kostiju.

Međutim, dr. Camacho ističe: “Prestajemo propisivati lijekove, ali ne znamo na koliko dug rok bi ih pacijenti trebali prestati uzimati”.

2006. godine, studija FLEX je usporedila pacijente koji su prestali uzimati alendronate s pacijentima koji su ih nastavili uzimati i utvrđeno je da su oni koji su ih bili prestali uzimati imali viši rizik od prijeloma nakon pet godina, rekla je dr. Camacho.

“Iz toga proizlazi zaključak da pacijente vjerojatno ne bi trebalo držati bez lijekova 5 godina, ali osim toga nema mnogo saznanja i podataka o optimalnom trajanju stanke u uzimanju lijekova, pa smo odlučili provjeriti kako to izgleda u stvarnosti”, dodala je dr. Camacho.

U ovoj studiji, dr. Camacho i njezini suradnici pregledali su podatke o 129 pacijenata s osteoporozom i osteopenijom koji su prestali uzimati lijekove 2005. godine ili kasnije.

Srednja starosna dob pacijenata bila je 68 (raspon od 57 do 79 godina), a samo 6 pacijenata bilo je muškog spola.

Većina (70%) ih je uzimala alendronat, 21% ih je uzimala risedronat, a 9% ibandronat.

Nije bilo značajne promjene u srednjoj mineralnoj gustoći kostiju lumbalne kralježnice ili vrata bedrene kosti tijekom 3 godine.

Konkretno, mineralna gustoća kosti lumbalnog dijela kralježnice (u g/cm2) iznosila je 1.07 na početku, 0.97 nakon godinu dana, 1.03 nakon 2 godine, te 1.13 nakon 3 godine.

Vrijednosti mineralne gustoće vrata bedrene kosti iznosile su (također u g/cm2) 0.80 na početku, 0.78 nakon godinu dana, 0.77 nakon 2 godine, te 0.85 nakon 3 godine.

Pacijenti su, pak, imali značajno smanjenje razine koštano specifične alkalne fosfataze (BSAP) 6 mjeseci nakon prestanka uzimanja bisfosfonata.

Međutim, razine BSAP-a ostale su između 8 i 12 mcg/L, na donjoj granici raspona premenopauzalnih vrijednosti, rekla je dr. Camacho.

“Pacijenti su imali srednju vrijednost BSAP-a oko 9 kada su prestali uzimati lijekove, a nakon tri godine vrijednosti su i dalje bile unutar tog opsega.

To dokazuje da je skeletni poluvijek bisfosfonata stvarno dugotrajan”.

Tijekom pauze u uzimanju lijekova dogodilo se pet prijeloma.

“Radilo se o pacijentima koji su imali teži oblik osteoporoze, ali studija nije otkrivala prijelome, jer je za to potrebna vrlo velika studija koja bi svakako trebala biti prospektivna.

U međuvremenu, svojim pacijentima govorim da moraju nastaviti uzimati lijekove ako pretrpe prijelom“, rekla je dr. Camacho.

“Ova studija bi trebala uvjeriti kliničare da svoje pacijente mogu pustiti na 3 godine bez lijekova i oni će biti dobro, ali bi mali broj njih mogao doživjeti prijelom”, rekla je dr. Camacho.

“Ako im se dogodi prijelom, potrebno je ponovno nastaviti s terapijom”.

Izvor: Reuters Health Information