289. Zatajivanje srca u 2015. i 2016. godini

23. kolovoza 2016 Newsletter 0

24. kolovoz 2016. / Newsletter br. 289.

 

Autor: Duska Glavas ; Medicinski fakultet Sveusilista u Splitu, Kliniski bolniski centar Split, Split, Hrvatska (Radna skupina za zatajivanje srca, Hrvatsko kardiolosko drustvo, Hrvatska; Medicinski fakultet Sveucilista u Splitu, Klinicki bolnicki centar Split, Split, Hrvatska)

Izvor i link na članak: Cardiologia Croatica, Vol.11 No.7 Lipanj 2016.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
imagePreuzeto sa: http://hrcak.srce.hr/