27. Acetaminofen može udvostručiti rizik od astme u adolescenata

27. travnja 2011 Newsletter 0

Upotreba acetaminofena u adolescenata povezana je s razvojem i/ili održavanjem astme, rinokonjunktivitisa i ekcema, kazuju rezultati globalne studije objavljene 13. kolovoza u online izdanju časopisuAmerican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

“Ova studija pokazala je da je korištenje acetaminofena u adolescentne djece starosne dobi 13 i 14 godina povezano s povećanim rizikom od razvoja simptoma astme i to ovisno o izloženosti lijeku”, izjavio je glavni autor studije, dr. Richard W. Beasley, profesor medicine na Novozelandskom institutu za medicinska istraživanja u Wellingtonu, u ime Međunarodnog studija za astmu i alergije u djetinjstvu (ISAAC).

U 113 centara u 50 zemalja, 322.959 djece u dobi od 13 do 14 godina obuhvaćeno trećom fazom ISAAC-a odgovaralo je na pitanja u pisanim i video upitnicima u svezi trenutnih simptoma astme, rinokonjunktivitisa i ekcema.

Također su ispunili i pismeni upitnik o okolini zbog mogućih rizičnih čimbenika kao što je izlaganje acetaminofenu u prethodnih 12 mjeseci.

Logistička regresija omogućila je izračun omjera izgleda (engl. odds ratio – OR) sadašnjih simptoma astme u vezi s korištenjem acetaminofena, što je bio glavni krajnji pokazatelj studije.

Nedavno korištenje acetaminofena povezano je s većim rizikom za trenutne simptome astme, na temelju multivarijatne analize.

Za srednje korištenje (barem jednom u zadnjih godinu dana) u odnosu na nekorištenje, OR je iznosio 1.43 (95% interval pouzdanosti [engl. confidence interval – CI], 1.33 – 1.53).

Pri većem korištenju acetaminofena (barem jednom u posljednjih mjesec dana) u odnosu na nekorištenje OR je iznosio 2.51 (95% CI, 2.33 – 2.70).

“Rizici ukupne populacije za trenutne simptome teške astme iznosili su oko 40 posto, što sugerira da bi, ako su utvrđene veze uzročne, bile od velikog značaja za javno zdravlje”, rekao je dr. Beasley.

“Sada su hitno potrebne randomizirane kontrolirane studije kako bi se dalje istražila ova veza i preporučilo korištenje antipiretika, ne samo u djece, nego i u odraslih, i tijekom trudnoće”.

U multivarijatnoj analizi se u slučaju uzimanja acetaminofena također pokazao povećan rizik za trenutne simptome rinokonjunktivitisa (OR, 1.38 [95% CI, 1.29 – 1.47] za srednje i OR, 2.39 [95% CI, 2.24 – 2.55] za veće korištenje acetaminofena) te za trenutne simptome ekcema (OR, 1.31 [95% CI, 1.21 – 1.42] za srednje i OR, 1.99 [95% CI, 1.82 – 2.16] za veće korištenje acetaminofena).

” Upotreba acetaminofena može predstavljati faktor rizika za razvoj i/ili održavanje astme, ekcema, rinokonjunktivitisa u djece adolescentne dobi”, pišu autori studije.

Popratni “komentari na prvi pogled” primjećuju da mogući mehanizmi za takve učinke acetaminofena uključuju upalu dišnih putova uzrokovanu oksidantima i poboljšanu Th2 reakciju.

Ograničenja ovog istraživanja uključuju njegov dizajn kao presječnog istraživanja (engl. cross-sectional), nemogućnost određivanja uzročnosti i ostale moguće poremećajne (engl. confounding) čimbenike.

U istom broju časopisa American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine također se nalazi i malo longitudinalno istraživanje rizika za astmu i alergije povezanog s korištenjem acetaminofena na populaciji iz Etiopije.

Ovo kohortno istraživanje na skupini rođenoj u istom periodu (engl. birth cohort) proveli su Alemayehu Amberbir i kolege sa Sveučilišta Addis Abeba u Etiopiji.

Prikazana je vremenska poveznica između korištenja acetaminofena i razvoja simptoma astme i alergije, podržavajući uzročnu ulogu acetaminofena.

Izvor: časopis American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 13. kolovoza 2010.