21. Vitamin B6 i metionin u prevenciji raka pluća

16. ožujka 2011 Newsletter 0

Serumske razine vitamina B6 i metionina bile su obrnuto proporcionalne s rizikom za obolijevanje od raka pluća, prema rezultatima velike kohortne studije objavljene 16. lipnja u časopisu Journal of American Medical Association.“B vitamini i čimbenici povezani s metabolizmom ugljika pomažu u očuvanju cjelovitosti DNA i reguliraju ekspresiju gena, te mogu utjecati na rizik za obolijevanje od raka”, pišu dr. Mattias Johansson i kolege istraživači iz studije Europskog prospektivnog istraživanja o raku i prehrani (EPIC studija).

Stoga smo proveli sveobuhvatno istraživanje o količini B vitamina i metionina na temelju uzoraka seruma iz EPIC-ovog kohortnog istraživanja, provedenog na velikoj populaciji od više od 500.000 odraslih osoba u 10 europskih zemalja“.Između 1992. i 2000. godine, 385.747 od 519.978 ispitanika doniralo je uzorke krvi za mjerenje serumskih razina 6 čimbenika metabolizma ugljika i kotinina.

Kod 899 pacijenata dijagnosticiran je rak pluća do 2006., te su njihovi podaci uspoređeni s podacima 1.770 kontrolnih ispitanika koji su im odgovarali po zemlji porijekla, spolu, datumu rođenja i datumu prikupljanja uzorka krvi.

Primarni rezultati bili su omjeri vjerojatnosti (engleski odds ratio – OR) za obolijevanje od raka pluća uz serumske razine 4 vitamina B skupine (B2, B6, folna kiselina (B9), i B12), metionina i homocisteina.Za muškarce koji nikada nisu pušili, te bivše i sadašnje pušače obuhvaćene cjelokupnom EPIC studijom, dobno-standardizirane stope incidencije raka pluća bile su redom 6.6, 44.9 i 156.1 na 100.000 osoba-godina (engl. person-years), standardizirane prema svjetskoj populaciji starosne dobi od 35 do 79 godina. Za žene, odgovarajuće stope incidencije iznosile su redom 7.1, 23.9 i 100.9 na 100.000 osoba-godina.Povišene serumske vrijednosti vitamina B6 i metionina bile su povezane s nižim rizikom za obolijevanje od karcinoma pluća nakon prilagodbe za pušenje.

Za četvrtu kvartilu vitamina B6 u odnosu na prvu, OR je iznosio 0.44 (95% interval pouzdanosti (engl. CI), 0.33 – 0.60, P vrijednost za trend < 0.000001).

Za četvrtu kvartilu metionina u odnosu na prvu OR je iznosio 0.52 (95% CI, 0.39 – 0.69, P vrijednost za trend < 0,000001).

Čini se kako na ove rezultate nije utjecalo pušenje, jer su slični i dosljedno smanjeni rizici uočeni i kod osoba koje nikada nisu pušile, kao i kod bivših i sadašnjih pušača.

Ove veze također ne mogu biti pripisane predkliničkoj bolesti, jer je veličina rizika bila konstantna s povećanjem dužine praćenja.

Samo za bivše i sadašnje pušače, rizik za obolijevanje od karcinoma pluća bio je niži s višim razinama serumskih folata (četvrta u odnosu na prvu kvartilu OR, 0.68; 95% CI, 0.51 – 0.90, P vrijednost za trend = 0.001).

Ispitanici čije su razine metionina i vitamina B6 bile iznad razine medijana imali su manji rizik od obolijevanja od raka ukupno (OR, 0.41; 95% CI, 0.31 – 0.54), kao i posebno osobe koje nikada nisu pušile (OR, 0.36; 95% CI, 0.18 - 0.72), bivši pušači (OR, 0.51; 95% CI, 0.34 – 0.76) te sadašnji pušači (OR, 0.42; 95% CI, 0.27 – 0.65).“Serumske razine vitamina B6 i metionina bile su obrnuto proporcionalne s rizikom od obolijevanja od raka pluća”, navode autori studije.Ograničenja ove studije uključuju moguće zabune i oslanjanje na mjerenja iz samo po jednog uzorka krvi.“Bitno je da za prevenciju raka pluća svaki dodatni dokaz o uzročnosti ne umanjuje važnost smanjivanja broja pušača”, zaključuju autori studije.

“Imajući to na umu, važno je prepoznati da je velik postotak slučajeva raka pluća među bivšim pušačima, koji čine većinu u zemljama u kojima su duhanske kampanje posebno uspješne, a nemali broj slučajeva raka pluća također se javlja među osobama koje nikada nisu pušile, osobito među ženama u nekim dijelovima Azije.

Pojašnjenje uloge vitamina B i srodnih metabolita u riziku obolijevanja od raka pluća vjerojatno će stoga biti od posebne važnosti bivšim pušačima i osobama koje nikad nisu pušile”.

Izvor: Journal of American Medical Association