208. Genska terapija deficijencije faktora IX

16. prosinca 2014 Newsletter 0

Dr. sc. David Green, dr. med., recenzira članak autora Nathwani A.C. et al, objavljen u časopisu New England Journal of Medicine 20. studenog 2014.

U maloj studiji transfer gena je uzrokovao dugoročno kliničko poboljšanje kod pojedinaca s teškom hemofilijom B.

U prethodnom izvještaju, intravenska infuzija jedne doze transgena faktora IX primijenjenog pomoću adenovirusnog vektora uzrokovala je podizanje razina faktora IX u trajanju do 16 mjeseci kod šestero pacijenata s hemofilijom B (Christmasova bolest; NEJM JW Oncol Hematol Jan 10 2012). Nakon toga britanski su istraživači primijenili prethodnu najvišu dozu na četvero dodatnih pacijenata i sada podnose izvještaj koji sadrži podatke o praćenju tijekom tri godine za svih 10 pacijenata.

Stabilne razine faktora IX od 1 % do 6 % dosegnute su unutar 4 mjeseca infuzije i zadržale stabilnost tijekom srednjeg razdoblja od 3,2 godine (raspon: 1,5 – 4,3 godine). Koncentracije faktor IX ovisile su o dozi te su se povećavale od 1,8 % pri najnižoj dozi do 5,1 % pri najvišoj dozi. Od sedmero pacijenata koji su prethodno primali profilaksu za faktor IX, četvero ih je moglo prekinuti uzimanje profilakse, a godišnja doza koncentrata faktora IX za sve pacijente smanjila se s 2613 jedinica/kg na 206 jedinica/kg (P = 0,03). Usto, srednji godišnji broj epizoda krvarenja unutar cijele kohorte smanjio se s 15,5 na 1,5; u pacijenata iz skupine koja je primala visoke doze, srednji godišnji broj epizoda krvarenja smanjio se s 16,5 na 1,0, što je relativno smanjenje od 94 % (P = 0,03).

Glavni štetni učinak, asimptomatično povećanje razine alanin-aminotransferaze popraćeno smanjenjem razine faktora IX, pojavio se 7-10 tjedana nakon infuzije kod četvero od šestero pacijenata koji su dobivali najvišu dozu transgena. Ova je reakcija bila popraćena povećanjem broja T-stanica reaktivnih na kapside adenovirusa. Pacijenti kod kojih se pojavio ovaj učinak reagirali su na terapiju kurom prednizolona čija je doza postupno snižavana. Ni kod jednog pacijenta nije zabilježena pojava neutralizirajućih antitijela protiv faktora IX.

KOMENTAR

Zadivljujući rezultati ovog malog ispitivanja pokazuju mogućnost transfera gena da pruži dugoročnu korist pojedincima s fenotipom teškog krvarenja. Glavni nedostatak je toksični učinak na jetru, povezan s virusnim vektorom. Ako se taj učinak može spriječiti, ova bolest, koja slabi bolesnika, a skupo ju je liječiti, bit će pobijeđena.

Izvor: Journal Watch.