174. Prerano rodjenje povezano s povisenim razinama inzulina

2. travnja 2014 Newsletter 0

Robin Steinhorn, MD daje osvrt na clanak Wang G et al. JAMA 2014 Feb 12.

Prerano rodjena djeca imaju dugotrajno povisene razine inzulina u plazmi.

Sve je vise dokaza koji upucuju na to da dogadjaji u fetalnom i ranim zivotnim razdobljima imaju velik utjecaj na zdravlje metabolizma i s njim povezane bolesti kasnije u zivotu. Tijekom zadnjeg desetljeca ustanovljena je veza izmedju preranog rodjenja i razvoja inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2 u djetinjstvu i odrasloj dobi. Medjutim, ne zna se mogu li se poremecaji u ravnotezi inzulina detektirati pri rodjenju.

Znanstvenici su prospektivno procjenjivali razine inzulina u plazmi od rodjenja i do dobi od 6,5 godina kod 1358 djece rodjene u jednoplodnim trudnocama bez znacajnijih defekata pri porodjaju, uzetih iz gradske manjinske populacije (grupa rodjenih u Bostonu). Svakom djetetu uzeta su barem dva uzorka za odredjivanje razine inzulina (uzorak krvi iz pupkovine pri rodjenju te kasniji uzorak uzet u dobi izmedju 6 mjeseci i 6,5 godina). Oko 30% populacije rodjeno je prerano (<36 tjedana).

Razine inzulina iz uzorka krvi pupkovine bile su snazno i obrnuto proporcionalno povezane s gestacijskom dobi, neovisno o tezini za gestacijsku dob pri porodu (P<0,001 za linearni trend).

U usporedbi s razinama inzulina iz krvi pupkovine kod novorodjencadi rodjene u predvidjenom terminu, razine inzulina kod djece rodjene ranije u terminu (gestacijska dob 37-38 tjedana) bila je 1,13 puta veca, kod djece rodjene kasnije prije termina (34-36 tjedana) bila je 1,45 puta veca, a kod djece rodjene ranije prije termina (<34 tjedna) bila je 2,05 puta veca.

Prilagodba za kovarijable (ukljucujuci rasu majke, pusenje cigareta, paritet, tezinu pri porodu s obzirom na gestacijsku dob, dijabetes majke te razine leptina pri porodu) nisu utjecale na povezanost. Usto su razine inzulina u krvi iz pupkovine pri porodu bile znacajni prediktori razina inzulina u ranom djetinjstvu.

KOMENTAR
Ova populacija vecinski gradske djece iz manjinskih skupina imala je veliku incidenciju preranih rodjenja popracenih dugotrajnim povisenim razinama inzulina u plazmi ovisnih o gestacijskoj dobi. Rezultati ispitivanja upucuju na to da je prerano rodjenje nezavisni faktor rizika za kasniji razvoj inzulinske rezistencije, te bi mogao otvoriti put za identificiranje ranjivih populacija koje bi mogle imati koristi od preventivnih strategija.

Dr. Steinhorn je profesor i predstojnik Odsjeka za pedijatriju na Sveucilistu Kalifornija Davis Medical Center, Sacramento.