105. Prednosti liječenja hipertenzije kod vrlo starih osoba

7. studenog 2012 Newsletter 0

Neposredne prednosti liječenja antihipertenzivima uključivale su smanjen rizik za moždani udar, zatajenje srca i KV događaje

Sudionici istraživanja o hipertenziji kod vrlo starih osoba (HYVET – Hypertension in the Very Elderly Trial) stari 80 godina, sa sistoličkim krvnim tlakom od 160 mm Hg, koji su bili liječeni antihipertenzivima, imali su niži mortalitet i manje kardiovaskularnih (KV) događaja u odnosu na sudionike koji su primali placebo (prosječno trajanje praćenja: 2.1 godina; rezultati objavljeni u časopisu Journal Watch General Medicine u travnju 2008.).

U ovom proširenju HYVET istraživanja otvorenom metodom, istraživači su procjenjivali jesu li sudionici imali neposredne koristi od terapije snižavanja krvnog tlaka.

Više od 1700 sudionika HYVET istraživanja sudjelovalo je u proširenju istraživanja u trajanju od jedne godine.

Sudionici koji su primali sredstva za snižavanje krvnog tlaka tijekom originalnog istraživanja (indapamid SR, 1.5 mg dnevno plus perindopril, 2-4 mg dnevno po potrebi kako bi se postigao krvni tlak niži od 150/80 mm Hg) nastavili su s liječenjem, dok su oni koji su bili primali placebo započeli s istim antihipertenzivnim liječenjem.

Šest mjeseci nakon početka ovog proširenja istraživanja, krvni tlak se nije značajno razlikovao između ovih dviju skupina.

Nakon jedne godine, stope moždanog udara, zatajenja srca i kardiovaskularnih događaja bile su slične u obje skupine.

Međutim, KV mortalitet i mortalitet iz svih razloga bili su značajno veći u skupini koja je ranije primala placebo.

Dr. Paul S. Mueller, suradnički urednik, i Dr. Allan S. Brett, glavni urednik časopisa “Journal Watch General Medicine” komentirali su ovo istraživanje:

Kod vrlo starih osoba s povišenim krvnim tlakom, neposredne koristi terapije za snižavanje krvnog tlaka uključuju smanjen rizik za moždani udar, zatajenje srca i kardiovaskularne događaje.

Dugoročno liječenje je vjerojatno potrebno kako bi se smanjio mortalitet.

Međutim, sudionici HYVET istraživanja bili su relativno zdravi stanovnici Kine i Istočne Europe, a autori izvornog izvještaja iznijeli su nevjerojatnu tvrdnju kako su samo 2 od 1900 osoba u terapijskoj skupini doživjele ozbiljne štetne događaje povezane s terapijom.

Stoga, mogu li se ovi rezultati široko generalizirati ostaje nejasno.

Izvor: Journal Watch General Medicine